Kayseri Malzemeci

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınır?

Kıdem tazminatı, Türkiye’de çalışan işçilere, belirli durumlarda işten ayrıldıklarında ödenen bir tazminat türüdür. İşçinin, işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılması, emeklilik, evlenme, askerlik gibi durumlarda kıdem tazminatı alınabilir.

Kıdem tazminatı, işçilerin belirli durumlarda işverenden alabileceği bir hak olarak kabul edilir. Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır? İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, işveren tarafından haksız bir şekilde iş akdinin feshedilmesi veya emeklilik gibi durumlarda kıdem tazminatı talep edilebilir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl süreyle aynı işverende çalışmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin çalıştığı süre ve son maaşı dikkate alınarak hesaplanır. Bu hak, Türkiye’deki İş Kanunu’na göre koruma altına alınmıştır ve işçilerin adil bir şekilde iş ilişkisini sonlandırırken maddi bir güvence sağlamaktadır.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması veya işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ödenir.
İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı alınabilir.
İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanması durumunda da kıdem tazminatı ödenir.
İşçinin sürekli iş göremezlik durumunda kıdem tazminatı talep edilebilir.
İşverenin iflas etmesi veya konkordato ilan etmesi halinde de kıdem tazminatı alınabilir.
 • İşçinin emeklilik yaşı geldiğinde kıdem tazminatı talep edebilir.
 • İşçinin evlilik veya askerlik gibi nedenlerle işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatı alınabilir.
 • İşçinin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılması halinde de kıdem tazminatına hak kazanabilir.
 • İşverenin çalışanlarına mobbing uygulaması durumunda da kıdem tazminatı alınabilir.
 • İşçinin işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı talep edebilir.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınır?

Kıdem tazminatı, çalışanların belirli durumlarda işverenlerinden talep edebilecekleri bir hak olarak kabul edilir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için bazı şartlar vardır. Öncelikle, işçinin en az 1 yıl süreyle aynı işyerinde çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, işçinin iş akdinin belirli nedenlerle sona ermesi veya işçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatı alabilir.

İşçinin İstifa Etmesi İşveren Tarafından İşten Çıkarılması İş Sözleşmesinin Süresinin Dolması
İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alır. İşveren, geçerli bir sebep olmadan işçiyi işten çıkarırsa kıdem tazminatı alır. İşçinin iş sözleşmesi süresi sona erdiğinde kıdem tazminatı alır.
İşçinin haklı sebeple işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatı alabilir. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle işçi işten çıkarılırsa kıdem tazminatı alır. İşçinin emeklilik yaşı geldiğinde veya toplu iş sözleşmesinde kıdem tazminatı hükümleri varsa alabilir.

Hangi Durumlarda İşçi Kıdem Tazminatı Talep Edebilir?

İşçi, kötü çalışma koşulları, düşük ücret, mobbing gibi nedenlerle işten ayrılma kararı aldığında kıdem tazminatı talep edebilir. Ayrıca, işverenin iflas etmesi veya iş yerinin kapanması gibi durumlarda da işçi kıdem tazminatını talep edebilir.

 • İşçi, işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığında kıdem tazminatı talep edebilir.
 • İşçi, işverenin iflası veya konkordato ilan etmesi sonucu işten çıkarıldığında kıdem tazminatı talep edebilir.
 • İşçi, işverenin ağır bir şekilde sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle haklı bir sebep ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı talep edebilir.

Hangi Durumlarda İşveren Kıdem Tazminatını Ödemek Zorundadır?

İşveren, işçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda veya iş akdinin belirli nedenlerle sona ermesi durumunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Ayrıca, işverenin iflas etmesi veya iş yerinin kapanması gibi durumlarda da kıdem tazminatı ödenmelidir.

 1. İşveren, işçinin hizmet süresi 1 yılı doldurduğunda işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
 2. İşveren, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
 3. İşveren, işçinin iş sözleşmesini geçerli bir sebep olmaksızın feshetmesi durumunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
 4. İşveren, işçinin haklı nedenlerle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
 5. İşveren, işçinin emeklilik yaşı dolması veya maluliyet durumu gibi hallerde kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Hangi Durumlarda İşçi Kıdem Tazminatı Almaz?

İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılması veya disiplin cezası nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı alamaz. Ayrıca, belirli süreli iş sözleşmelerinde de kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İşçi Kendi İstifa Ettiğinde İşveren Tarafından Haklı Fesih Durumunda Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Bitişinde
İşçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamaz. İşveren tarafından işçinin ağır bir ihlali veya hırsızlık gibi durumlarda haklı fesih yapıldığında kıdem tazminatı ödenmez. Belirli süreli iş sözleşmesi sona erdiğinde ve taraflar arasında farklı bir anlaşma yoksa kıdem tazminatı alınmaz.
İşçinin sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın feshedilirse, kıdem tazminatı hakkı doğar. İşçinin haksız ve geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarıldığı durumlarda kıdem tazminatı alabilir. İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi, tarafların anlaşmasıyla yenilenirse kıdem tazminatı alınmaz.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatının hesaplanması için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında işçinin çalıştığı süre, son aldığı brüt ücret ve kıdem tazminatına ilişkin yasal düzenlemeler yer alır. Genel olarak, işçinin her tam yıl için brüt ücretinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplama yapılır.

Kıdem tazminatı, çalışanın hizmet süresine, brüt ücrete ve kıdem tazminatı hesaplama formülüne göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatında Sınırlama Var mıdır?

Evet, kıdem tazminatında belirli bir sınırlama vardır. Yasal düzenlemelere göre, işçinin brüt ücretinin 12 katını aşamaz. Yani, bir işçi en fazla 12 yıllık brüt ücretine denk gelen bir kıdem tazminatı talep edebilir.

Kıdem tazminatı için sınırlama bulunmamaktadır, çalışanın çalışma süresine ve ücretine bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Talep Edilir?

İşçi, kıdem tazminatını talep etmek için öncelikle işverene yazılı olarak başvurmalıdır. Başvurunun ardından işverenin belirli bir süre içinde ödeme yapmaması durumunda ise işçi dava açabilir. Kıdem tazminatının talep edilmesi için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır, bu süreye dikkat edilmelidir.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması veya işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, çalıştığı süre ve ücretine bağlı olarak ödenen bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın işe başlama tarihinden itibaren geçen süreyle orantılı olarak hesaplanır. Genellikle son üç aylık brüt ücret ve hizmet yılı baz alınarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı nasıl talep edilir?

Kıdem tazminatı talebi, işverene yazılı olarak yapılmalıdır. Talep yazısında çalışanın adı, işyeri bilgileri, işten ayrılma tarihi ve kıdem tazminatı miktarı belirtilmelidir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti